• 150277062262.png
 • 1474000412974.jpg
 • Anh Nguyễn Văn Bằng

  Giám đốc Chi nhánh

  Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

  Sinh nhật:11/09

 • 1493800496126.png
  Anh Đỗ Hữu Binh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ

  Sinh nhật:20/09

 • Anh Nguyễn Trọng Đông

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đại Việt

  Sinh nhật:25/09

 • 1493808081732.jpg
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc Chi nhánh

  Ngân hàng TM CP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long

  Sinh nhật:02/09

 • 149380898697.png
  Chị Trần Thị Kim Dung

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tuyết Nga

  Sinh nhật:06/09

 • Anh Nguyễn Thanh Hà

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đồng Hưng

  Sinh nhật:02/09

 • 1494076093961.png
  Anh Nguyễn Văn Hà

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP Du lịch Nam Thái Bình Dương

  Sinh nhật:02/09

 • 1474938474644.JPG
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc

  Tpbank Thăng Long

  Sinh nhật:02/09

 • 1495006855932.jpg
  Anh Nguyễn Đắc Tình

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á

  Sinh nhật:02/09

 • 1495017222669.jpg
  Anh Hồ Hữu Nghị

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

  Sinh nhật:29/09

 • 1495528071896.jpg
  Chị Trần Thị Mai Bá

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật:22/09

Với tôn chỉ "Gắn kết Doanh nhân - Nâng tầm giá trị" đã được thông qua tại Đại hội VII, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Lãnh đạo Hội tập trung vào các hoạt động nhằm gắn kết các Hội viên hiện tại, mở rộng mạng lưới, thu hút các Hội viên mới năng động, sáng tạo, cùng đóng góp trí và lực xây dựng các dịch vụ đem lại giá trị đích thực cho Hội viên, nâng tầm giá trị Doanh nhân Trẻ Thủ đô. Một trong những hoạt động đó là chuỗi chương trình "Cafe Sáng thứ 7"
Video
 • Anh Nguyễn Văn Bằng

  Giám đốc Chi nhánh

  Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

  Sinh nhật: 11/09

 • 1493800496126.png
  Anh Đỗ Hữu Binh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ

  Sinh nhật: 20/09

 • Anh Nguyễn Trọng Đông

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đại Việt

  Sinh nhật: 25/09

 • 1493808081732.jpg
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc Chi nhánh

  Ngân hàng TM CP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long

  Sinh nhật: 02/09

 • 149380898697.png
  Chị Trần Thị Kim Dung

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tuyết Nga

  Sinh nhật: 06/09

 • Anh Nguyễn Thanh Hà

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đồng Hưng

  Sinh nhật: 02/09

 • 1494076093961.png
  Anh Nguyễn Văn Hà

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP Du lịch Nam Thái Bình Dương

  Sinh nhật: 02/09

 • 1474938474644.JPG
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc

  Tpbank Thăng Long

  Sinh nhật: 02/09

 • 1495006855932.jpg
  Anh Nguyễn Đắc Tình

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á

  Sinh nhật: 02/09

 • 1495017222669.jpg
  Anh Hồ Hữu Nghị

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

  Sinh nhật: 29/09

 • 1495528071896.jpg
  Chị Trần Thị Mai Bá

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật: 22/09

Video
Liên hệ - One Stop Service !