• 150277062262.png
 • 1474000412974.jpg
 • 1478059721220.jpg
  Chị Trần Thị Lan Hương

  Giám đốc

  Công ty TM & Sản xuất Nam Sơn

  Sinh nhật:09/11

 • 1493799878968.png
  Anh Hà Thái Bảo Bảo

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO)

  Sinh nhật:30/11

 • 1493802169214.jpg
  Anh Nguyễn Trung Chính

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

  Sinh nhật:03/11

 • 1493804038924.jpg
  Anh Phạm Lục Cường

  Giám đốc

  Công ty CP Mai Động số 1

  Sinh nhật:26/11

 • 1478062262418.jpg
  Anh Hoàng Tiến Diện

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Quốc tế HANICO

  Sinh nhật:05/11

 • 1493808530548.png
  Chị Bùi Anh Thương

  Phó Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn Thuế Toàn Cầu

  Sinh nhật:28/11

 • 1493886772804.jpg
  Anh Vũ Trường Giang

  Giám đốc chi nhánh

  Công ty Điện hoa Cây cầu vàng

  Sinh nhật:07/11

 • 1494077312564.png
  Anh Nguyễn Đắc Hải

  Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Minh Tâm

  Sinh nhật:16/11

 • Anh Nguyễn Bá Long Nguyễn Bá Long

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Thương mại và thiết bị công nghiệp thủ đô

  Sinh nhật:26/11

 • 1494993627802.png
  Anh Lê Ngọc Tùng

  Giám Đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH

  Sinh nhật:03/11

 • 1495527050781.jpg
  Chị Tran Bich Hue

  Can b0

  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp

  Sinh nhật:29/11

 • 1496117540965.png
  Chị Trần Bích Huế

  CBVP

  sYs

  Sinh nhật:29/11

Video
 • 1478059721220.jpg
  Chị Trần Thị Lan Hương

  Giám đốc

  Công ty TM & Sản xuất Nam Sơn

  Sinh nhật: 09/11

 • 1493799878968.png
  Anh Hà Thái Bảo Bảo

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO)

  Sinh nhật: 30/11

 • 1493802169214.jpg
  Anh Nguyễn Trung Chính

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

  Sinh nhật: 03/11

 • 1493804038924.jpg
  Anh Phạm Lục Cường

  Giám đốc

  Công ty CP Mai Động số 1

  Sinh nhật: 26/11

 • 1478062262418.jpg
  Anh Hoàng Tiến Diện

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Quốc tế HANICO

  Sinh nhật: 05/11

 • 1493808530548.png
  Chị Bùi Anh Thương

  Phó Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn Thuế Toàn Cầu

  Sinh nhật: 28/11

 • 1493886772804.jpg
  Anh Vũ Trường Giang

  Giám đốc chi nhánh

  Công ty Điện hoa Cây cầu vàng

  Sinh nhật: 07/11

 • 1494077312564.png
  Anh Nguyễn Đắc Hải

  Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Minh Tâm

  Sinh nhật: 16/11

 • Anh Nguyễn Bá Long Nguyễn Bá Long

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Thương mại và thiết bị công nghiệp thủ đô

  Sinh nhật: 26/11

 • 1494993627802.png
  Anh Lê Ngọc Tùng

  Giám Đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH

  Sinh nhật: 03/11

 • 1495527050781.jpg
  Chị Tran Bich Hue

  Can b0

  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp

  Sinh nhật: 29/11

 • 1496117540965.png
  Chị Trần Bích Huế

  CBVP

  sYs

  Sinh nhật: 29/11

Video
Liên hệ - One Stop Service !