• 1484196276746.png
 • 1477975459154.jpg
 • 1477969899826.jpg
 • 1477969888795.jpg
 • 1483678166572.jpg
  Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Dệt May Mỹ Đức

  Sinh nhật:06/01

 • 1484039577451.jpg
  Anh Đặng Hồng Sơn

  Giám đốc

  Công ty CP Thương Mại Thể Thao STCOM Việt Nam

  Sinh nhật:31/01

 • 1484187721119.JPG
  Anh Ngô Văn Thắng

  Giám đốc

  Công ty cổ phần thực phẩm Visaco

  Sinh nhật:12/01

 • Anh Cấn Công Đức

  Chủ tịch HĐTV

  Công ty TNHH Công nghệ mới Vinh Phú

  Sinh nhật:03/01

 • 1484272678991.PNG
  Anh Hoàng Hải Đường

  Giám đốc

  Công ty TNHH Mặt trời Vàng (Goldsun Hà Nội)

  Sinh nhật:22/01

 • Anh Nguyễn Trường Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Kim Loại Màu Việt Nam

  Sinh nhật:17/01

 • Anh Nguyễn Đức Học

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia

  Sinh nhật:09/01

 • 1484277003303.jpg
  Anh Nguyễn Việt Sơn

  Giám đốc

  Công ty TNHH Niềm tin (NTC)

  Sinh nhật:10/01

 • 1484209456234.jpg
  Anh Nguyễn Thành Tân

  Công ty Cổ phần Công nghệ GEN

  GEN Technology Jsc

  Sinh nhật:20/01

 • 1484277192398.jpg
  Anh Phan Chiến Thắng

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM)

  Sinh nhật:25/01

 • Anh Nguyễn Trung Thành

  Giám đốc

  Công ty TNHH kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành

  Sinh nhật:07/01

 • 1484277535975.JPG
  Anh Đặng Huy Thuận

  Giám đốc

  Công ty CP Phát triển Công nghệ Ngày đêm

  Sinh nhật:07/01

 • Anh Đoàn Minh Trọng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tư vấn Du học và Đào tạo Hà Nội (HanoiTC)

  Sinh nhật:22/01

 • Anh Hà Anh Tuấn

  Giám Đốc

  Công ty TNHH 1 thành viên SENZINY Việt Nam

  Sinh nhật:05/01

 • Anh Vương Công Văn

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Bằng

  Sinh nhật:31/01

 • Anh Phan Hồng Việt

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Sơn

  Sinh nhật:29/01

 • 1484278311135.jpeg
  Anh Lê Thế Vinh

  Giám đốc

  Công ty Công nghệ & Thương mại Á Mỹ

  Sinh nhật:06/01

 • 1484210446928.gif
  Anh Nguyễn Trần Hùng

  Giám đốc kinh doanh

  Công ty cổ phần đầu tư du lịch ATC

  Sinh nhật:12/01

 • 1483678316767.jpg
  Chị Lương Tú Anh

  Giám đốc

  Chi nhánh Hà Nội- công ty cổ phần BPO Mắt bão

  Sinh nhật:07/01

Sáng qua, ngày 10/ 01/ 2017, tại ĐH Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Kết nối Tổ chức, Doanh nghiệp với Nhà trường trong Đào tạo và Tuyển dụng Nhân sự". Trong khuôn khổ của buổi Hội thảo, Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) giữa Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA) và ĐH Hà Nội (HANU) đã được ký kết.
Video
 • 1483678166572.jpg
  Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Dệt May Mỹ Đức

  Sinh nhật: 06/01

 • 1484039577451.jpg
  Anh Đặng Hồng Sơn

  Giám đốc

  Công ty CP Thương Mại Thể Thao STCOM Việt Nam

  Sinh nhật: 31/01

 • 1484187721119.JPG
  Anh Ngô Văn Thắng

  Giám đốc

  Công ty cổ phần thực phẩm Visaco

  Sinh nhật: 12/01

 • Anh Cấn Công Đức

  Chủ tịch HĐTV

  Công ty TNHH Công nghệ mới Vinh Phú

  Sinh nhật: 03/01

 • 1484272678991.PNG
  Anh Hoàng Hải Đường

  Giám đốc

  Công ty TNHH Mặt trời Vàng (Goldsun Hà Nội)

  Sinh nhật: 22/01

 • Anh Nguyễn Trường Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Kim Loại Màu Việt Nam

  Sinh nhật: 17/01

 • Anh Nguyễn Đức Học

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia

  Sinh nhật: 09/01

 • 1484277003303.jpg
  Anh Nguyễn Việt Sơn

  Giám đốc

  Công ty TNHH Niềm tin (NTC)

  Sinh nhật: 10/01

 • 1484209456234.jpg
  Anh Nguyễn Thành Tân

  Công ty Cổ phần Công nghệ GEN

  GEN Technology Jsc

  Sinh nhật: 20/01

 • 1484277192398.jpg
  Anh Phan Chiến Thắng

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM)

  Sinh nhật: 25/01

 • Anh Nguyễn Trung Thành

  Giám đốc

  Công ty TNHH kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành

  Sinh nhật: 07/01

 • 1484277535975.JPG
  Anh Đặng Huy Thuận

  Giám đốc

  Công ty CP Phát triển Công nghệ Ngày đêm

  Sinh nhật: 07/01

 • Anh Đoàn Minh Trọng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tư vấn Du học và Đào tạo Hà Nội (HanoiTC)

  Sinh nhật: 22/01

 • Anh Hà Anh Tuấn

  Giám Đốc

  Công ty TNHH 1 thành viên SENZINY Việt Nam

  Sinh nhật: 05/01

 • Anh Vương Công Văn

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Bằng

  Sinh nhật: 31/01

 • Anh Phan Hồng Việt

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Sơn

  Sinh nhật: 29/01

 • 1484278311135.jpeg
  Anh Lê Thế Vinh

  Giám đốc

  Công ty Công nghệ & Thương mại Á Mỹ

  Sinh nhật: 06/01

 • 1484210446928.gif
  Anh Nguyễn Trần Hùng

  Giám đốc kinh doanh

  Công ty cổ phần đầu tư du lịch ATC

  Sinh nhật: 12/01

 • 1483678316767.jpg
  Chị Lương Tú Anh

  Giám đốc

  Chi nhánh Hà Nội- công ty cổ phần BPO Mắt bão

  Sinh nhật: 07/01

Video
Liên hệ - One Stop Service !