• 1481164499456.png
 • 1477975459154.jpg
 • 1477969899826.jpg
 • 1477969888795.jpg
 • 1480562074944.jpg
  Anh Nguyễn Hữu Nhất

  Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nhà HDT

  Sinh nhật:29-12-1976

 • 1480564046354.jpg
  Anh Trần Đăng Hải

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Phú Lương

  Sinh nhật:02-12-1982

 • 1480564224288.jpg
  Anh Vũ Công Hưng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần LICOGI 166

  Sinh nhật:18-12-1973

Sáng qua, ngày 24/11, đoàn công tác của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA) đã đến thăm và làm việc tại 2 Doanh nghiệp Hội viên mới: Công ty TNHH Thương mại Bình Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Passion Investment. Đoàn công tác gồm: Anh Nguyễn Đăng - Ủy viên BCH, chị Đỗ Thị Tú Anh - Tổng Thư ký và Đại diện Cán bộ VP Hội.
Video
 • 1480562074944.jpg
  Anh Nguyễn Hữu Nhất

  Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nhà HDT

  Sinh nhật: 29-12-1976

 • 1480564046354.jpg
  Anh Trần Đăng Hải

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Phú Lương

  Sinh nhật: 02-12-1982

 • 1480564224288.jpg
  Anh Vũ Công Hưng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần LICOGI 166

  Sinh nhật: 18-12-1973

Video
Liên hệ - One Stop Service !