• 1476930997497.png
 • 1474000412974.jpg
 • 1476938548523.jpg
  Anh Nguyễn Chí Quảng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quảng Hương

  Sinh nhật:23-10-1972

 • 1476939669911.jpg
  Chị Mai Hương Nội

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vincom

  Sinh nhật:13-10-1969

 • 1476939440948.jpg
  Anh Bùi Khắc Thăng

  Phó Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế(ICT)

  Sinh nhật:20-10-1978

 • 1476930812350.png
  Anh Hồ Hoàng Hải

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Phú Thành

  Sinh nhật:20-10-1976

Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh. Những con người ấy vẫn ngày đêm chống chọi, không ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn. Đặc biệt đối với những người mắc phải căn bệnh ung thư thì gần như họ chỉ có những ngày đau đớn vì truyền thuốc và gần như tuyệt vọng chờ chết.
Video
 • 1476938548523.jpg
  Anh Nguyễn Chí Quảng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quảng Hương

  Sinh nhật: 23-10-1972

 • 1476939669911.jpg
  Chị Mai Hương Nội

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vincom

  Sinh nhật: 13-10-1969

 • 1476939440948.jpg
  Anh Bùi Khắc Thăng

  Phó Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế(ICT)

  Sinh nhật: 20-10-1978

 • 1476930812350.png
  Anh Hồ Hoàng Hải

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Phú Thành

  Sinh nhật: 20-10-1976

Video
Liên hệ - One Stop Service !