• 1487322452434.png
 • 1477975459154.jpg
 • 1477969899826.jpg
 • 1477969888795.jpg
 • 1484815299701.JPG
  Anh Nguyễn Văn Hùng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

  Sinh nhật:18/02

 • 1484811213873.jpg
  Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

  Sinh nhật:19/02

 • 1484811701324.JPG
  Chị Vũ Thị Hương Giang

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

  Sinh nhật:24/02

 • 1484812875136.png
  Anh Vũ Tuấn Giang Giang

  Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

  Công ty TNHH SOVINA

  Sinh nhật:14/02

 • 1484813060765.png
  Anh Trần Nam Hải

  Giám đốc điều hành

  Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

  Sinh nhật:16/02

 • 1484813675845.jpg
  Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

  Giám đốc

  Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

  Sinh nhật:19/02

 • Anh Nguyễn Bá Ngọc

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần truyền thông NBN

  Sinh nhật:23/02

 • 1484814081981.jpg
  Anh Trần Thanh Quang

  Giám đốc

  Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

  Sinh nhật:14/02

 • Anh Nguyễn Văn Quyết

  Giám đốc

  Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

  Sinh nhật:15/02

 • 1484814369323.JPG
  Anh Trần Thế Thắng

  Giám đốc

  Công ty CP Đầu tư Pearl Hill

  Sinh nhật:17/02

 • Anh Nguyễn Văn Thanh

  Giám đốc

  Công ty TNHH May Thanh

  Sinh nhật:20/02

 • 1484812139973.jpg
  Anh Nguyễn Minh Giáp

  Giám đốc

  Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

  Sinh nhật:05/02

 • 1484814633835.png
  Anh Phương Minh Luận

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

  Sinh nhật:26/02

 • 1484814838114.jpg
  Anh Nguyễn Huy Cảnh

  Giám Đốc

  Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

  Sinh nhật:22/02

 • 147407956257.jpg
  Anh Lưu Hải Minh

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

  Sinh nhật:11/02

 • 1474357112841.jpg
  Anh Nguyễn Trung Sơn

  Tổng Giám đốc

  CÔNG TY CPTM SƠN ANH

  Sinh nhật:26/02

 • 1486435517491.png
  Chị Đỗ Thị Tú Anh

  Tổng Thư ký

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật:07/02

Thành lập từ năm 2007, sứ mệnh của VHT là đơn giản hoá giải pháp chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp. Phương châm của VHT là dù doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh cỡ nào, công nghệ tối tân ra nào, nhân sự tinh anh như thế nào cũng chỉ để phục vụ một đối tượng duy nhất: KHÁCH HÀNG.
Video
 • 1484815299701.JPG
  Anh Nguyễn Văn Hùng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

  Sinh nhật: 18/02

 • 1484811213873.jpg
  Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

  Sinh nhật: 19/02

 • 1484811701324.JPG
  Chị Vũ Thị Hương Giang

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

  Sinh nhật: 24/02

 • 1484812875136.png
  Anh Vũ Tuấn Giang Giang

  Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

  Công ty TNHH SOVINA

  Sinh nhật: 14/02

 • 1484813060765.png
  Anh Trần Nam Hải

  Giám đốc điều hành

  Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

  Sinh nhật: 16/02

 • 1484813675845.jpg
  Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

  Giám đốc

  Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

  Sinh nhật: 19/02

 • Anh Nguyễn Bá Ngọc

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần truyền thông NBN

  Sinh nhật: 23/02

 • 1484814081981.jpg
  Anh Trần Thanh Quang

  Giám đốc

  Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

  Sinh nhật: 14/02

 • Anh Nguyễn Văn Quyết

  Giám đốc

  Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

  Sinh nhật: 15/02

 • 1484814369323.JPG
  Anh Trần Thế Thắng

  Giám đốc

  Công ty CP Đầu tư Pearl Hill

  Sinh nhật: 17/02

 • Anh Nguyễn Văn Thanh

  Giám đốc

  Công ty TNHH May Thanh

  Sinh nhật: 20/02

 • 1484812139973.jpg
  Anh Nguyễn Minh Giáp

  Giám đốc

  Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

  Sinh nhật: 05/02

 • 1484814633835.png
  Anh Phương Minh Luận

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

  Sinh nhật: 26/02

 • 1484814838114.jpg
  Anh Nguyễn Huy Cảnh

  Giám Đốc

  Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

  Sinh nhật: 22/02

 • 147407956257.jpg
  Anh Lưu Hải Minh

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

  Sinh nhật: 11/02

 • 1474357112841.jpg
  Anh Nguyễn Trung Sơn

  Tổng Giám đốc

  CÔNG TY CPTM SƠN ANH

  Sinh nhật: 26/02

 • 1486435517491.png
  Chị Đỗ Thị Tú Anh

  Tổng Thư ký

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật: 07/02

Video
Liên hệ - One Stop Service !