• 1500916391875.png
 • 149379769418.jpg
  Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

  Sinh nhật:15/07

 • 1500265220835.jpg
  Anh Vũ Mạnh Cường

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phát triển và thương mại Việt Phát

  Sinh nhật:21/07

 • 1494077038727.png
  Anh Đào Thế Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Hải Nguyên

  Sinh nhật:26/07

 • 1500266028485.jpg
  Anh Tô Mạnh Hiệp

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Viễn Đông

  Sinh nhật:29/07

 • 1500287830435.jpg
  Anh Trần Văn Hưng

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát

  Sinh nhật:13/07

 • Anh Đỗ Thanh Tùng

  Giám đốc

  CTCP Bất Động Sản SINGLAND

  Sinh nhật:03/07

 • 1500881202493.JPG
  Anh Nguyễn Đăng

  PGĐ

  Công ty cp công nghiệp và truyền thông Việt Nam

  Sinh nhật:11/07

 • 1493969098136.jpg
  Anh Nguyễn Ngọc Cần

  Giám Đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IERP

  Sinh nhật:08/07

 • 1495599847286.jpg
  Chị Nguyễn Vân Anh

  Nhân viên

  HANOIBA

  Sinh nhật:03/07

Năm 1999,​Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA) chính thức được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với kinh tế Thủ đô nói chung và giới Doanh nghiệp Tư nhân nói riêng. Bằng quyết định số 7242/QĐ-UB ngày 03/12/2001, UBND Tp. Hà Nội đã công nhận Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội​ (HANOIBA)​ có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
Video
 • 149379769418.jpg
  Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

  Sinh nhật: 15/07

 • 1500265220835.jpg
  Anh Vũ Mạnh Cường

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phát triển và thương mại Việt Phát

  Sinh nhật: 21/07

 • 1494077038727.png
  Anh Đào Thế Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Hải Nguyên

  Sinh nhật: 26/07

 • 1500266028485.jpg
  Anh Tô Mạnh Hiệp

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Viễn Đông

  Sinh nhật: 29/07

 • 1500287830435.jpg
  Anh Trần Văn Hưng

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát

  Sinh nhật: 13/07

 • Anh Đỗ Thanh Tùng

  Giám đốc

  CTCP Bất Động Sản SINGLAND

  Sinh nhật: 03/07

 • 1500881202493.JPG
  Anh Nguyễn Đăng

  PGĐ

  Công ty cp công nghiệp và truyền thông Việt Nam

  Sinh nhật: 11/07

 • 1493969098136.jpg
  Anh Nguyễn Ngọc Cần

  Giám Đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IERP

  Sinh nhật: 08/07

 • 1495599847286.jpg
  Chị Nguyễn Vân Anh

  Nhân viên

  HANOIBA

  Sinh nhật: 03/07

Video
Liên hệ - One Stop Service !